Szukasz systemu uzdatniania wody, aby uzdatnić swoją wodę? Możesz sprawdzić w sklepie internetowym, gdzie znajdziesz najlepsze produkty lub skontaktować się z ekspertem!

Wody naturalne są częstym źródłem siarczanów (lub soli kwasu siarkowego). Czym dokładnie są siarczany? Skąd się wzięły? Czy są niebezpieczne? Jak mogę pozbyć się siarczanów z wody?

Siarczany w wodzie

Obok chlorków, siarczany są najbardziej rozpowszechnione w wodach naturalnych. Powstają one w wyniku ługowania skał osadowych, wypłukiwania gleby lub czasami w wyniku utleniania siarczków metali ciężkich. Reakcje te przebiegają w następujący sposób:

  • PbS2 + 2O2 PbSO4
  • 2FeS2 + 7O2 + 2H2O 2FeSO4 + 2H2SO4

Siarczan może występować w wodach powierzchniowych w wyniku spływu ścieków przemysłowych i komunalnych. Zanieczyszczenie to jest szczególnie rozpowszechnione w fabrykach kwasu siarkowego, fabrykach sztucznego jedwabiu, farbiarniach, przemyśle metalowym i niektórych gałęziach przemysłu chemicznego. Wody kopalniane również mogą zawierać siarczany. Siarczany mogą być również wprowadzane do wody przez opady atmosferyczne, które mogą przesiąkać do gleby i głębiej do wody.

Rzadko można znaleźć naturalne wody, które są całkowicie wolne od siarczanów. Wody te są często wodami bogatymi w ropę naftową. Siarczany mogą być przekształcane przez bakterie w siarkowodór. Reakcja ta zachodzi w silnie zanieczyszczonych wodach pozbawionych rozpuszczonego tlenu lub w głębokich wodach morskich.

Najważniejszym dokumentem w Polsce jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Stanowi ono, że woda nie powinna zawierać więcej niż 250 mg/l.

Co powoduje, że w wodzie pojawiają się siarczany?

Jeśli siarczany występują w połączeniu z dużą ilością wapnia i magnezu, dochodzi do tworzenia się związków siarczanowych wapnia (CaSO4) lub magnezu (MgSO4), które nadają wodzie twardość niewęglanową. Więcej o twardości wody przeczytasz w artykule: Co to jest twarda woda i jak można ją zmiękczyć? Więcej na temat twardej wody dowiesz się również z filmu polskiej marki Ecoperla.

Woda pitna może mieć gorzki smak, jeśli zawiera więcej siarczanów niż dopuszczalne normy. Woda bogata w siarczany może również powodować podrażnienia układu pokarmowego i działać przeczyszczająco. Najczęściej zdarza się to u osób wrażliwych, które w pierwszej fazie stosują wodę bogatą w siarczany. Po biegunce może nastąpić znaczne osłabienie i odwodnienie organizmu.

Efekty mycia mogą być niewystarczające, jeśli w wodzie obecne są wysokie poziomy siarczanów. Siarczany mogą powodować plamy na tkaninach, a także znacznie obniżać siłę działania środków wybielających. Mogą też powodować niezadowolenie z efektów prania i konieczność stosowania większej ilości środków chemicznych. Problemy z narastaniem osadów w świetle rur mogą być również spowodowane przez siarczany w wodzie. Siarczany mogą również wpływać na przewodność wody.

W obszarach przemysłowych wody bogate w siarczany są również niepożądane. Na przykład, siarczan wapnia może powodować problemy w pracy kotłów parowych. Gips może powodować tworzenie się bardzo twardego kamienia kotłowego, co może prowadzić do spadku wydajności i kosztownych awarii. Często może to uniemożliwić lub utrudnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wysokie stężenia siarczanów nie powinny być stosowane w wodzie używanej do przygotowywania betonu i zapraw. Konstrukcje betonowe i żelbetowe będą bardziej podatne na korozję siarczanową, jeśli zawierają większe ilości tej substancji.

Złożone związki wapnia, takie jak sole Deval, powstają w wyniku korozji siarczanowej. Pory betonu są miejscem, w którym tworzą się sole. Związki te powstają w wyniku reakcji wapna zawartego w cemencie z siarczanami pochodzącymi z wody użytej do zaprawy lub z otoczenia. Obecność tych soli Deval powoduje znaczny wzrost objętości. Krystalizacja gipsu w porach betonu powoduje powstawanie naprężeń. Powoduje to, że beton traci swoją wytrzymałość i szybko się niszczy. Gdy stężenie siarczanów jest większe niż 500 mg/dm3 SO4 2, może dojść do krystalizacji gipsu w porach betonu.

Woda siarczanowa w celach leczniczych

Choć skupiłem się na negatywnym działaniu siarczanów w wodzie, która jest używana w codziennym życiu, warto zwrócić uwagę na jej drugą stronę. Są to wody lecznicze, które zawierają duże ilości siarczanów. Wody mineralne zawierają siarczany pochodzące głównie ze skał osadowych. Są one również uwalniane w wodzie przez sole kwasów siarkowych. Minerały te są nośnikami makroelementów takich jak wapń, magnez i potas. Wody te powinny być spożywane tylko wtedy, gdy są bezpieczne dla zdrowia. Niektóre lecznicze wody siarczanowe mogą mieć stężenie nawet do 990 mg.l.

Przy prawidłowym stosowaniu, woda taka może mieć pozytywny wpływ na trawienie i układ pokarmowy. Siarczany zwiększają perystaltykę jelit i stymulują pracę wątroby. Woda może być stosowana w leczeniu zaparć i niestrawności. Może również pomóc w łagodzeniu stanów zapalnych dróg moczowych i kataru jelitowego, jeśli jest przyjmowana w odpowiednich dawkach. Może również zwiększyć aktywność insuliny, co jest korzystne we wczesnych i średnich stadiach cukrzycy typu II.

Istnieją przeciwwskazania do stosowania wody leczniczej, jak w przypadku wszystkich leków. Osoby z chorobami nerek, serca, ostrymi stanami zapalnymi układu pokarmowego powinny unikać wody o stężeniu siarczanów większym niż 250 mg/l. Przed wypiciem należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem.

Jak można usunąć siarczany?

Istnieje wiele sposobów na pozbycie się siarczanów z wody. Wysokiemu poziomowi siarczanów w wodzie może towarzyszyć wysoki poziom azotanów. (Należy pamiętać o szkodliwych azotanach). Idealnym rozwiązaniem dla obu problemów jest stacja do usuwania azotanów, która działa na zasadzie wymiany jonowej.

Urządzenia te wyposażone są w złoże filtracyjne dobrane specjalnie do usuwania azotanów z wody. Doskonale radzi sobie ono również z redukcją siarczanów. Przykładem jest Ecoperla Nitratower. Urządzenie to wykorzystuje żywicę jonowymienną, a regeneracja następuje za pomocą soli regeneracyjnej.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz